Wdrożenie z oprogramowania Autodesk Revit

Przeprowadziliśmy w firmie wdrożenie z oprogramowania Autodesk Revit. Wszyscy nasi pracownicy odbyli szkolenie w autoryzowanym ośrodku treningowym firmy Autodesk. Zapraszamy do współpracy w projektach realizowanych w technologii BIM.

Nasz artykuł w czasopiśmie „Builder”

W czasopiśmie branżowym Builder (lipiec 2019) zostanie opublikowany kolejny artykuł naszego autorstwa. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się jaką rolę odgrywa Fizyk Budowli w procesie modelowania informacji o budynku (BIM) to zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Kolejny artykuł w „Materiały Budowlane” naszego autorstwa

W najnowszym numerze czasopisma Materiały Budowlane (wrzesień 2019) został opublikowany artykuł naszego autorstwa:

Ochrona pomieszczeń przed przegrzewaniem w okresie letnim w aspekcie komfortu termicznego

Poniżej zamieszczamy streszczenie naszego artykułu oraz link do strony czasopisma:

„Przegrzewanie pomieszczeń w okresie letnim staje się coraz większym problemem w nowych budynkach zarówno pod względem użytkowym, jak i finansowym. Wymagania dotyczące tej kwestii zawarte w krajowych przepisach są niewystarczające. W artykule przedstawiono analizę komfortu termicznego przykładowego pomieszczenia biurowego w zależności od stosunku powierzchni okna do powierzchni pomieszczenia. Porównano temperaturę wewnętrzną otrzymaną na drodze symulacji komputerowej z temperaturą komfortu dla użytkowników oraz przedstawiono koszty chłodzenia w porównaniu z kosztami ogrzewania tego samego pomieszczenia. Okazało się, że spełnienie wymagań zawartych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych wykonania i odbioru robót (WT) nie gwarantuje zachowania komfortu termicznego w pomieszczeniach.”

https://materialybudowlane.info.pl/pl/12282