Aktualności


2021.01.05

Przeprowadziliśmy w firmie wdrożenie z oprogramowania Autodesk Revit. Wszyscy nasi pracownicy odbyli szkolenie w autoryzowanym ośrodku treningowym firmy Autodesk. Zapraszamy do współpracy w projektach realizowanych w technologii BIM.


2020.05.19

W czasopiśmie branżowym Builder (lipiec 2019) zostanie opublikowany kolejny artykuł naszego autorstwa:

Artykuł_2

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się jaką rolę odgrywa Fizyk Budowli w procesie modelowania informacji o budynku (BIM) to zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.


2019.10.18

W najnowszym numerze czasopisma Materiały Budowlane (wrzesień 2019) został opublikowany artykuł naszego autorstwa:

Ochrona pomieszczeń przed przegrzewaniem w okresie letnim w aspekcie komfortu termicznego

Poniżej zamieszczamy streszczenie naszego artykułu oraz link do strony czasopisma:

„Przegrzewanie pomieszczeń w okresie letnim staje się coraz większym problemem w nowych budynkach zarówno pod względem użytkowym, jak i finansowym. Wymagania dotyczące tej kwestii zawarte w krajowych przepisach są niewystarczające. W artykule przedstawiono analizę komfortu termicznego przykładowego pomieszczenia biurowego w zależności od stosunku powierzchni okna do powierzchni pomieszczenia. Porównano temperaturę wewnętrzną otrzymaną na drodze symulacji komputerowej z temperaturą komfortu dla użytkowników oraz przedstawiono koszty chłodzenia w porównaniu z kosztami ogrzewania tego samego pomieszczenia. Okazało się, że spełnienie wymagań zawartych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych wykonania i odbioru robót (WT) nie gwarantuje zachowania komfortu termicznego w pomieszczeniach.”

Wykres

Rys. Zapotrzebowanie na moc chłodniczą oraz moc grzewczą i koszty obu systemów w przeliczeniu na 1m2 biura dla różnych wariantów symulacji.

Link do pełnej treści artykułu:

https://materialybudowlane.info.pl/pl/12282

________________________________________________________________________________

2019.09.05

NOWOŚĆ

Na naszej stronie w zakładce: Oferta->Szkolenia zamieściliśmy ofertę w zakresie prowadzenia szkoleń  z oprogramowania do fizyki budowli.

Zapraszamy na nasze szkolenia.

________________________________________________________________________________

2019.03.26

Poniżej zamieszczamy foldery reklamowe z aktualną ofertą.