BIM

Modelowanie informacji o budynku powinno być procesem od koncepcji powstania nowego obiektu budowlanego do jego utylizacji. Jest to podejście całościowe do cyklu życia budynku, które ułatwia zarówno etap projektowy, wykonawczy jak i użytkowy. Wszyscy uczestnicy tego procesu, a więc architekci, konstruktorzy, instalatorzy, fizycy budowli, wykonawcy, ale i użytkownicy, czerpią informacje z tego modelu i równocześnie nowe informacje do niego przypisują. Tak szeroka i równoległa współpraca wymaga odpowiednich umiejętności, wiedzy i narzędzi.

Nasza firma pomaga realizować prace projektowe i wykonawcze w technologii BIM. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu zintegrowanym. Do modelu informacyjnego budynku dopisujemy wszelkie informacje z zakresu obliczeń fizyki budowli. Jesteśmy autorami publikacji naukowej o tej tematyce: https://builderscience.pl/resources/html/article/details?id=204173&language=pl

W zakres naszych usług wchodzą:

  • modelowanie informacji o budynku w zakresie fizyki budowli,
  • zintegrowana praca przy wykorzystaniu oprogramowania Autodesk Revit,
  • współpraca z klientami w oparciu o BEP na odpowiednio wymaganym poziomie LOD,
  • tworzenie modeli 3D pomieszczeń lub całych budynków.