Fizyka budowli

Wzrastająca świadomość ekologiczna i stale rosnące ceny energii powodują, że coraz większe znaczenie ma ograniczenie zużycia energii, a także redukcja wpływu obiektu na środowisko.

Zarówno energooszczędność nowo powstającego lub modernizowanego budynku, jak i komfort termiczny jego użytkowników w każdym okresie użytkowania, stanowią istotne kryterium dobrego projektu architektoniczno-budowlanego. Wykonujemy dla Państwa wszystkie prace projektowe i konsultingowe z zakresu fizyki budowlanej w oparciu o aktualne przepisy prawa budowlanego.

Ponadto wspieramy inwestorów i architektów przy realizacji inwestycji w celu uzyskania certyfikatów „zielonego budownictwa” (GreenBuilding, LEED, BREEAM, DGNB).

W zakres naszych usług wchodzą:

  • obliczenia projektowe przegród w zakresie ochrony cieplnej budynków,
  • symulacje i prognozy cieplno-wilgotnościowe przegród z uwzględnieniem parametrów lokalnego klimatu,
  • obliczenia projektowe przegród w zakresie ochrony przed kondensacją pary wodnej,
  • projektowanie i analiza węzłów ze względu na zabezpieczenie przed wystąpieniem grzybów pleśniowych,
  • opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
  • projektowanie budynków pasywnych (międzynarodowe uprawienia CEPHD).