Ochrona przed hałasem

Ochrona przed hałasem i dźwiękami docierającymi do pomieszczenia jest bardzo istotna i należy do grupy sześciu podstawowych wymagań, jakie powinny spełniać budynki.

Tylko dzięki fachowemu doradztwu w ramach projektu architektoniczno-budowlanego można zagwarantować odpowiednią ochronę akustyczną budynku oraz jego otoczenia w oparciu o aktualne przepisy prawa budowlanego.

Wykonujemy dla Państwa (aż do osiągnięcia celu) wszystkie prace projektowe na obszarze objętym akustyką budowlaną.

W zakres naszych usług wchodzą:

  • weryfikacja koncepcji architektonicznej budynku, poszczególnych kondygnacji i pomieszczeń z uwzględnieniem i uzupełnieniem zagadnień i wymagań z zakresu ochrony przed hałasem,
  • projektowanie izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych oraz stropów w budynkach według PN-B-02151,
  • projektowanie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych i stropodachów z oknami w budynkach według PN-B-02151,
  • obliczenia izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku według PN-EN 12354-1 i PN-EN 12354-2,
  • weryfikacja i optymalizacja przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych pod kątem oczekiwań parametrycznych,
  • ocena wpływu hałasu na budynek i środowisko od wyposażenia technicznego w budynku.