Symulacje komputerowe

W obecnych czasach w procesie budowlanym niezbędne jest stosowanie różnego rodzaju modelowania komputerowego. Wykonywanie symulacji komputerowych pozwala na szybką i tanią analizę rzeczywistych zjawisk fizycznych bez potrzeby przeprowadzenia czasochłonnych i kosztownych pomiarów doświadczalnych.

Dzięki stosowaniu obliczeń numerycznych możemy rozszerzać możliwości współpracy w branży budowlanej, optymalizować czas, koszt i materiał. Odpowiednia analiza otrzymywanych wyników pozwala nam na projektowanie zrównoważonych obiektów budowlanych, charakteryzujących się odpowiednią energooszczędnością, komfortem i bezpieczeństwem pod względem fizyki budowli.

Każda wykonana przez nas symulacja kończy się sporządzeniem operatu, który zawiera opisaną geometrię modelu numerycznego, przyjęte warunki brzegowe, otrzymane wyniki oraz szczegółową analizę wyników wraz z zaleceniami projektowymi.

W zakres naszych usług wchodzą:

  • symulacje energetyczne (ArCADia TERMOCAD PRO)
  • symulacje energetyczne budynków pasywnych (PHPP)
  • symulacje mostków termicznych 2D (ThermCAD) oraz 3D (Psi-Therm)
  • dynamiczne symulacje cieplno-wilgotnościowe (WUFI PRO / WUFI 2D)
  • dynamiczne symulacje komfortu termicznego oraz stężenia CO2 w pomieszczeniach (WUFI PLUS)
  • symulacje akustyczne pomieszczeń (EASE)
  • dynamiczne symulacje nasłonecznienia i oświetlenia (IDA ICE)
  • przygotowywanie geometrii symulacyjnych modeli 3D (E-CAD / Revit)