Szkolenia

Mamy przyjemność nasze wieloletnie doświadczenie firmy w zakresie modelowania zjawisk fizyki budowli przekazać Państwu poprzez szkolenia z następującego oprogramowania:

WUFI PRO – modelowanie dynamicznych zjawisk cieplno-wilgotnościowych w przegrodach budowlanych 1D

WUFI 2D – modelowanie dynamicznych zjawisk cieplno-wilgotnościowych w detalach i szczegółach budowlanych 2D

WUFI PLUS – modelowanie dynamicznych zjawisk klimatycznych w pomieszczeniach i całych budynkach

ThermCAD – modelowanie stacjonarnych przepływów cieplnych w detalach budowlanych 2D (obliczenia mostków cieplnych)

Oficjalny Partner

Jesteśmy oficjalnym partnerem Instytutu Fraunhofera (producenta oprogramowania WUFI). Szkolenia prowadzimy na różnych stopniach zaawansowania, dla każdej liczebności grupy, w różnych konfiguracjach pakietów oprogramowania. Możemy zorganizować szkolenie na zamówienie indywidualne (dostosować tematykę szkolenia pod konkretny problem).

KAŻDE nasze szkolenie jest podzielone na część TEORETYCZNĄ i PRAKTYCZNĄ (większość szkolenia prowadzona jest jako część praktyczna – uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretne przykłady obliczeniowe).

Dzięki szkoleniom dowiedzą się Państwo m.in. o takich zagadnieniach jak:

OPROGRAMOWANIE WUFI*:

1) omówienie podstaw teoretycznych funkcjonowania programów z rodziny WUFI;

2) określenie zakresu stosowania poszczególnych programów;

3) budowa geometryczna modelu przegrody 1D; mostka termicznego 2D; pomieszczenia, budynku w 3D;

4) tworzenie modeli pomieszczeń w oprogramowaniu SketchUp i ich export do programu WUFI;

5) zapoznanie z bazą materiałową programu;

6) określenie odpowiednich warunków brzegowych dotyczących modelu przegrody (obciążenie deszczem, zdefiniowanie oporów przejmowania ciepła na powierzchniach, ustawienie wpływu promieniowania długofalowego i krótkofalowego, absorpcja promieniowania powierzchni, współczynnik odbicia od gruntu, absorpcja deszczu, opory dyfuzyjne powłok przegrody);

7) ustalenie odpowiednich warunków początkowych zawartości wilgoci w przegrodzie i początkowej temperatury (wartości stałe i zmienne w czasie z pliku);

8) szczegółowe ustawienia czasu obliczeń i ich opcji;

9) ustawienia klimatu wewnętrznego i zewnętrznego (również na podstawie zewnętrznych danych pogodowych);

10) samodzielne tworzenie danych klimatycznych w zewnętrznym oprogramowaniu WUFI;

11) modelowanie przegród zagłębionych w gruncie, przegród poniżej poziomu wód gruntowych;

12) modelowanie w przegrodzie dodatkowych źródeł wilgoci / ciepła / chłodu / wymiany powietrza (na podstawie wartości stałych oraz zmiennych w czasie tworzonych w zewnętrznym pliku);

13) symulowanie budynku podzielonego na strefy;

14) przypisywanie odpowiednich obciążeń wewnętrznych, założeń klimatycznych, wentylacji oraz innych instalacji przy obliczeniach symulacyjnych pomieszczeń;

15) wykonywanie obliczeń komfortu termicznego pomieszczeń;

16) tworzenie wariantów obliczeniowych;

17) interpretacja wyników obliczeń:

  • zawartość wilgoci w materiale, wilgotność względna i temperatura w punkcie / na obszarze
  • wykresy PMV i PPD, temperatury pomieszczeń, obciążenia cieplne, obciążenia chłodnicze i inne;
  • tworzenie i edycja wykresów w funkcji czasu;
  • obsługa aplikacji wewnętrznej WUFI Graph;
  • obsługa aplikacji wewnętrznej WUFI 2D Motion;
  • obsługa aplikacji wewnętrznej do tworzenia wyników w postaci animacji.

1) modelowanie stacjonarnego przepływu ciepła w oprogramowaniu ThermCAD

2) odczytywanie wartości współczynnika liniowego mostka cieplnego Ψ

3) tworzenie zestawień/raportów z obliczeń wielu mostków cieplnych w jednym pliku

4) sprawdzenie możliwości kondensacji powierzchniowej pary wodnej w detalu (współczynnik fRsi)

* więcej informacji na stronie producenta

** więcej informacji na stronie producenta

Czas trwania szkolenia / termin szkolenia / ilość osób / zakres szkolenia / CENA szkolenia ustalane są indywidualnie.

Osoby chętne wzięcia udziału w szkoleniach prosimy o kontakt pod adresem: pawel.noszczyk@graner-consulting.com