Ochrona przed hałasem

Ochrona przed hałasem i dźwiękami docierającymi do pomieszczenia jest bardzo istotna i należy do grupy sześciu podstawowych wymagań, jakie powinny spełniać budynki.

Tylko dzięki fachowemu doradztwu w ramach projektu architektoniczno-budowlanego można zagwarantować odpowiednią ochronę akustyczną budynku oraz jego otoczenia w oparciu o aktualne przepisy prawa budowlanego. Współpracując z klientem, projektujemy izolacyjność akustyczną dla przegród wewnętrznych oraz zewnętrznych budynku tak, aby zapewniony był komfort akustyczny jego użytkowników.

W zakres naszych usług wchodzą:

  • weryfikacja koncepcji architektonicznej budynku, poszczególnych kondygnacji i pomieszczeń z uwzględnieniem i uzupełnieniem zagadnień i wymagań z zakresu ochrony przed hałasem,
  • projektowanie izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych oraz stropów w budynkach według PN-B-02151,
  • projektowanie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych i stropodachów z oknami w budynkach według PN-B-02151,
  • weryfikacja i optymalizacja przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych pod kątem oczekiwań parametrycznych,
  • ocena wpływu hałasu instalacyjnego na budynek,
  • wykonywanie operatów akustycznych dla przegród budowlanych.