Komfort termiczny

W ostatnich latach zaobserwować można szereg zmian klimatycznych, które objawiają się między innymi większą częstotliwością występowania bardzo wysokich temperatur latem.

Z drugiej strony obecny trend w architekturze stawiający na dużą ilość powierzchni przeszklonych powoduje, że pomieszczenia, chociaż jasne i dobrze oświetlone, narażone są na przegrzewanie.

Wykonujemy dla Państwa symulacje dla budynku w aspekcie komfortu termicznego i możliwości przegrzewania pomieszczeń, z uwzględnieniem lokalnego klimatu oraz obciążeń cieplnych zdefiniowanych dla projektowanego pomieszczenia.

W zakres naszych usług wchodzą:

  • symulacje pomieszczeń w aspekcie komfortu termicznego latem,
  • analiza doboru osłon przeciwsłonecznych oraz rodzaju przeszklenia,
  • ocena komfortu termicznego według PN-EN 15251,
  • ocena komfortu termicznego w pomieszczeniach za pomocą wskaźników PMV i PPD wg PN-EN ISO 7730,
  • analiza rozkładu temperatury oraz wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach.