Ślad węglowy budynków

Ślad węglowy budynku stanowi istotne wyzwanie w kontekście zmian klimatycznych. Ilość emisji gazów cieplarnianych dla budynku to nie tylko emisja pochodząca ze źródeł ciepła, ale także emisje związane z produkcją materiałów budowlanych, ich transportem, pracami budowlanymi, użytkowaniem i konserwacją budynku, ewentualnymi wymianami oraz procesami związanymi z rozbiórką budynków.

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowym wyznaczaniu śladów węglowych dla budynków. Dzięki precyzyjnym analizom oferujemy możliwość skutecznego monitorowania oraz redukcji śladu węglowego, co pozwala na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko.

Nasze usługi projektowe obejmują fachowe doradztwo w ramach projektów budowlanych, dążące do stworzenia zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań architektonicznych, ograniczających oddziaływanie budynków na środowisko naturalne.

W zakres naszych usług wchodzą:

  • analiza śladu węglowego budynku w zakresach A, B oraz C zgodnych z metodą oceny cyklu życia LCA oraz normami PN-EN 15978, PN-EN ISO 14040, PN-EN ISO 14044,
  • doradztwo w zakresie doboru materiałów budowlanych o obniżonym śladzie węglowym,
  • konsultacje przy wyborze innowacyjnych rozwiązań, takich jak efektywne systemy izolacyjne czy energooszczędne instalacje,
  • opracowywanie ekologicznych strategii projektowych mających na celu minimalizację emisji.