Termowizja

Największą zaletą badań termowizyjnych jest bezkontaktowy i szybki pomiar temperatury w nieniszczący sposób. Dzięki badaniu termowizyjnemu możemy zlokalizować miejsca zwiększonej ucieczki ciepła z budynku, określić jakość wykonania izolacji cieplnej, wskazać obszary zawilgocone lub sprawdzić poprawność działania instalacji i urządzeń technicznych.

Oferta skierowana jest zarówno do osób indywidualnych jak i firm czy zakładów usługowo-przemysłowych oraz instytucji państwowych. Dzięki posiadanym uprawnieniom termowizyjnym kategorii II swoje usługi oferujemy również podczas uzyskiwania przez obiekty budowlane standardu certyfikacji BREEAM.

Nasze badania są wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami przez doświadczonych specjalistów. Każde badanie termowizyjne kończy się przygotowaniem pełnego raportu z analizą zdjęć termowizyjnych.

W zakres naszych usług wchodzą:

  • wykonywanie pomiarów termowizyjnych dla obiektów w standardzie certyfikacji BREEAM (posiadamy wymaga-ne uprawnienia klasy II zgodne z normą ISO 18436-7:2014),
  • analiza termogramów przez specjalistów z uprawnieniami klasy II zgodne z normą ISO 18436-7:2014,
  • wykonywanie pomiarów termowizyjnych zgodnie z normą ISO 6781-3:2015 oraz PN EN 13187:2001,
  • wykonywanie ekspertyz termowizyjnych obiektów budowlanych: mieszkania, domy jednorodzinne, domy wielorodzinne, hale, obiekty usługowe i przemysłowe,
  • ekspertyzy termowizyjne instalacji i urządzeń technicznych,
  • wykrywanie mostków cieplnych, nieszczelności, przecieków instalacji, zawilgoceń w przegrodach budowlanych.